FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 31.07.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
4 271 610 Kč
3
Kapitálové příjmy
400 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
234 700 Kč
4
Přijaté transfery
79 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
2 193 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 159 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 828 610 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
137 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
19 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 193 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
2 159 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 828 610 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
137 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
19 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
10 000 Kč